Tionchar: Defense (P2)

Réamh-mheastacháin: Defense Fast (p2)

[jwplayer config = playlistid "Aonair" = "9563"]

Tá an chuid seo á thógáil faoi láthair agus á nuashonrú a chur san áireamh sonraí 2012 nua. Táimid ag súil go mbeidh an t-alt IMPACT críochnaithe faoi dheireadh mhí Eanáir.

Tionchar ar an Defense Margaidh (P2) Fast

Poitéinseal Glanioncam bliantúil ag Scair den Mhargadh

[Tábla id = 16 /]

Ráiteas Ioncaim fortheilgthe

[Tábla id = 17 /]

Clár Comhardaithe Réamh-mheasta

[Tábla id = 18 /]

Sreabhadh Airgid Réamh-mheasta

[Tábla id = 19 /]

Achoimre