Tionchar Eacnamaíochta: aerodynamics Muirí

Réamh-mheastacháin: Dearadh Aeir Muirí Agus Déantúsaíochta

Tionchar Áitiúil Ón Dearadh & Déantúsaíochta

Poitéinseal Glanioncam bliantúil ag Scair den Mhargadh

D & M: ACHOIMRE margaidh tuartha
 
Sciar den mhargadhBáidCostais IomlánIoncam IomlánIoncam glan
30,720,000,000
% Scair 101,0242,672,640,0003,072,000,000399,360,000
% Scair 202,0485,345,280,0006,144,000,000798,720,000
% Scair 303,0728,017,920,0009,216,000,0001,198,080,000

Ráiteas Ioncaim fortheilgthe

D & M: RÁITEAS ioncam réamh-mheasta
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Díolacháin123,000,000672,000,0001,500,000,0002,280,000,0002,778,000,000
Costais Oibriúcháin-90,058,500-495,144,000-1,106,550,000-1,682,460,000-2,049,831,000
Imeall Comhlán32,941,500176,856,000393,450,000597,540,000728,169,000
Dímheas-52,778-740,278-2,048,611-3,629,167-5,119,097
G & A-16,951,500-89,496,000-198,450,000-301,140,000-367,029,000
Ioncam ó Ús288,8771,789,4985,678,83212,439,66121,625,980
Costais Úis-84,000-483,000-1,113,000-1,722,000-1,932,000
Ioncam pretax16,142,09987,926,220197,517,221303,488,494375,714,883
Cánacha ioncaim-4,842,630-26,377,866-59,255,166-91,046,548-112,714,465
Ioncam glan11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Dímheas52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Ioncam ó Ús-288,877-1,789,498-5,678,832-12,439,661-21,625,980
Costais Úis84,000483,0001,113,0001,722,0001,932,000
Cánacha ioncaim4,842,63026,377,86659,255,16691,046,548112,714,465
Ioncam glan15,990,00087,360,000195,000,000296,400,000361,140,000

Clár Comhardaithe Réamh-mheasta

D & M: CLÁR comhardaithe réamh-mheasta
 
 
 
 
 
 
Réamh-mheastaRéamh-mheastaRéamh-mheastaRéamh-mheastaRéamh-mheasta
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Reatha
Seiceáil / Coigiltis14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483
Cuntais infhaighte1,230,0006,720,00015,000,00022,800,00027,780,000
fardal4,00016,25031,50049,75059,000
Sócmhainní Reatha eile25,00025,00025,00025,00025,000
Iomlán na Sócmhainní Reatha15,702,83281,792,319223,967,045435,947,258696,090,483
Sócmhainní Seasta
Costas4,000,00016,250,00031,500,00049,750,00059,000,000
Acc'd Depr-52,778-793,056-2,841,667-6,470,833-11,589,931
Sócmhainní Seasta Glan3,947,22215,456,94428,658,33343,279,16747,410,069
Sócmhainní Eile-----
IOMLÁN SÓCMHAINNÍ19,650,05497,249,264252,625,378479,226,424743,500,552
DLITEANAIS & COTHROMAS
Dliteanais
Dliteanais Reatha
Cuntais Iníoctha900,5854,951,44011,065,50016,824,60020,498,310
Dliteanais Reatha Eile50,00050,00050,00050,00050,000
Iomlán na nDliteanas Reatha950,5855,001,44011,115,50016,874,60020,548,310
Dliteanais Fadtéarmacha2,400,00011,400,00020,400,00028,800,00026,400,000
Dliteanais Iomlána3,350,58516,401,44031,515,50045,674,60046,948,310
Cothromas
Stoc Coiteann500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Breise seo a íoctar i Caipitil4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Tuilleamh Coinnithe11,299,46972,847,824211,109,878423,551,824686,552,242
Cothromas iomlán16,299,46980,847,824221,109,878433,551,824696,552,242

Sreabhadh Airgid Réamh-mheasta

D & M: SHREABHADH AIRGID réamh-mheasta
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
Ioncam glan11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Coigeartuithe a thabhairt chun réitigh Glanioncam
chun airgead tirim glan a chuireann oibríochtaí:
Athrú:
Cuntais infhaighte-1,230,000-5,490,000-8,280,000-7,800,000-4,980,000
Cuntais Iníoctha900,5854,050,8556,114,0605,759,1003,673,710
Sócmhainní Reatha eile-25,000----
Dímheas52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
fardal-4,000-12,250-15,250-18,250-9,250
Dliteanais Eile50,000----
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin11,043,83260,837,237138,129,476214,011,963266,803,975
GNÍOMHAÍOCHTAÍ INFHEISTÍOCHTA
Trealamh-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Infheistíochta-4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000
GNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADÚ
Iasachtaí TEO3,000,00012,000,00015,000,00018,000,0009,000,000
Paydowns TEO-600,000-3,000,000-6,000,000-9,600,000-11,400,000
Ranníocaíochtaí Cothromas5,000,0003,000,0002,000,000--
Íocaíochtaí Díbhinne-----
Glan-ar fáil ag Gníomhaíochtaí Maoiniú7,400,00012,000,00011,000,0008,400,000-2,400,000
Méadú glan airgid don tréimhse14,443,83260,587,237133,879,476204,161,963255,153,975
Airgead Tirim ag tús na tréimhse-14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508
Airgead tirim ag deireadh na tréimhse14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483

Achoimre