Tionchair: An Acadamh

Réamh-mheastacháin: An Acadamh

Tionchar ar Acadamh Áitiúil Margaí Eitilte Muirí

Poitéinseal Glanioncam bliantúil ag Scair den Mhargadh

Boinn Tuisceana
 
 
 
 
 
1 Bliain2 Bliain3 Bliain4 Bliain5 Bliain
Calafoirt26140313475579
Báid (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Píolótaí2581,4023,1264,7505,787
Píolótaí / ráithe653517821,1881,447
Seomraí Ranga11368
Teagascóirí1491417

Ráiteas Ioncaim fortheilgthe

ACADAMH MUIRÍ EITILTE: RÁITEAS ioncam réamh-mheasta
 
# Na Mac Léinn2581,4023,1264,7505,787
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Díolacháin5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Costais Oibriúcháin-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Imeall Comhlán5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Dímheas-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Ioncam ó Ús149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Costais Úis-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Ioncam pretax4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Cánacha ioncaim-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Ioncam glan2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Dímheas30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Ioncam ó Ús-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Costais Úis108,675320,250525,875717,150892,675
Cánacha ioncaim1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Ioncam glan4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Clár Comhardaithe Réamh-mheasta

ACADAMH MUIRÍ EITILTE: CLÁR comhardaithe réamh-mheasta
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Reatha
Seiceáil / Coigiltis7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Cuntais infhaighte53,411290,227647,167983,3251,197,973
fardal3,4507,10011,15015,20019,650
Sócmhainní Reatha eile25,00025,00025,00025,00025,000
Iomlán na Sócmhainní Reatha7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Sócmhainní Seasta
Costas3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Sócmhainní Seasta Glan3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
IOMLÁN SÓCMHAINNÍ10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
DLITEANAIS & COTHROMAS
Dliteanais
Dliteanais Reatha
Cuntais Iníoctha2,06410,07022,51934,47741,958
Dliteanais Reatha Eile50,00050,00050,00050,00050,000
Iomlán na nDliteanas Reatha52,06460,07072,51984,47791,958
Dliteanais Fadtéarmacha3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Dliteanais Iomlána3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Cothromas
Stoc Coiteann500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Breise seo a íoctar i Caipitil4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Tuilleamh Coinnithe2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Cothromas iomlán7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
DLITEANAIS IOMLÁNA & COTHROMAS10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Sreabhadh Airgid Réamh-mheasta

ACADAMH MUIRÍ EITILTE: SHREABHADH AIRGID réamh-mheasta
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
Ioncam glan2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Coigeartuithe a thabhairt chun réitigh Glanioncam
chun airgead tirim glan a chuireann oibríochtaí:
Athrú:
Cuntais infhaighte-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Cuntais Iníoctha2,0648,00612,44911,9577,481
Sócmhainní Reatha eile-25,000----
Dímheas30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
fardal-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Dliteanais Eile50,000----
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
GNÍOMHAÍOCHTAÍ INFHEISTÍOCHTA
Trealamh-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Infheistíochta-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
GNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADÚ
Iasachtaí TEO3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
Paydowns TEO-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Ranníocaíochtaí Cothromas5,000,0003,000,0002,000,000--
Íocaíochtaí Díbhinne-----
Glan-ar fáil ag Gníomhaíochtaí Maoiniú8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Méadú glan airgid don tréimhse7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Airgead Tirim ag tús na tréimhse-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Airgead tirim ag deireadh na tréimhse7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Achoimre