Tionchair: An Acadamh

Réamh-mheastacháin: An Acadamh

Tionchar ar Acadamh Áitiúil Margaí Eitilte Muirí

Poitéinseal Glanioncam bliantúil ag Scair den Mhargadh

[Tábla id = 27 /]

Ráiteas Ioncaim fortheilgthe

[Tábla id = 29 /]

Clár Comhardaithe Réamh-mheasta

[Tábla id = 30 /]

Sreabhadh Airgid Réamh-mheasta

[Tábla id = 31 /]

Achoimre