Tionchar: Camchuairte Fast

Réamh-mheastacháin: Camchuairte Fast

Tionchar ar an Margadh Taistil Fast

Poitéinseal Glanioncam bliantúil ag Scair den Mhargadh

Camchuairte FAST: ACHOIMRE teilgean MARGADH
 
 
 
 
Sciar den mhargadhpaisinéiríPax / LáRitheann / LáBáidPax / RithIoncam IomlánCostais IomlánIoncam glan
IOMLÁIN 201018,418,1571,307,689,133
% Scair 101,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
% Scair 203,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
% Scair 305,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Ráiteas Ioncaim fortheilgthe

Camchuairte FAST: STATMENT ioncam réamh-mheasta
 
# Bád Imscartha104070100127
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Díolacháin10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Costais Oibriúcháin-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Imeall Comhlán6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Dímheas-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Ioncam ó Ús85,916197,770241,698276,926382,671
Costais Úis-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Ioncam pretax4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Cánacha ioncaim-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Ioncam glan3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Dímheas256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Ioncam ó Ús-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Costais Úis900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Cánacha ioncaim1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Ioncam glan5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Clár Comhardaithe Réamh-mheasta

Camchuairte FAST: CLÁR comhardaithe réamh-mheasta
 
 
r 4
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Reatha
Seiceáil / Coigiltis4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Cuntais infhaighte102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
fardal30,250120,500210,625300,750381,750
Sócmhainní Reatha eile25,00025,00025,00025,00025,000
Iomlán na Sócmhainní Reatha4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Sócmhainní Seasta
Costas30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Sócmhainní Seasta Glan29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
IOMLÁN SÓCMHAINNÍ34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
DLITEANAIS & COTHROMAS
Dliteanais
Dliteanais Reatha
Cuntais Iníoctha38,485155,480277,531408,367534,185
Dliteanais Reatha Eile50,00050,00050,00050,00050,000
Iomlán na nDliteanas Reatha88,485205,480327,531458,367584,185
Dliteanais Fadtéarmacha26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Dliteanais Iomlána26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Cothromas
Stoc Coiteann500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Breise seo a íoctar i Caipitil4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Tuilleamh Coinnithe3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Cothromas iomlán8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
DLITEANAIS IOMLÁNA & COTHROMAS34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Sreabhadh Airgid Réamh-mheasta

Camchuairte FAST: SHREABHADH AIRGID réamh-mheasta
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
Ioncam glan3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Coigeartuithe a thabhairt chun réitigh Glanioncam
chun airgead tirim glan a chuireann oibríochtaí:
Athrú:
Cuntais infhaighte-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Cuntais Iníoctha38,485116,995122,051130,836125,818
Sócmhainní Reatha eile-25,000----
Dímheas256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
fardal-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Dliteanais Eile50,000----
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
GNÍOMHAÍOCHTAÍ INFHEISTÍOCHTA
Trealamh-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Infheistíochta-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
GNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADÚ
Iasachtaí TEO30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns TEO-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Ranníocaíochtaí Cothromas5,000,0003,000,0002,000,000--
Íocaíochtaí Díbhinne-----
Glan-ar fáil ag Gníomhaíochtaí Maoiniú31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Méadú glan airgid don tréimhse4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Airgead Tirim ag tús na tréimhse-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Airgead tirim ag deireadh na tréimhse4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Achoimre