Tionchar: Loingseoireacht Fast

Réamh-mheastacháin: Loingseoireacht Fast

Tá an chuid seo á thógáil faoi láthair agus á nuashonrú a chur san áireamh sonraí 2012 nua. Táimid ag súil go mbeidh an t-alt IMPACT críochnaithe faoi dheireadh mhí Eanáir.

Tionchar ar an Margadh Shipping Fast

Poitéinseal Glanioncam bliantúil ag Scair den Mhargadh

FAST FREIGHT: RÉAMH-MHEASTA ACHOIMRE MARKET
 
 
Sciar den mhargadhIoncam ComhroinnsoithíSP IoncaimSP CostaisSP GlanioncamBrabús / Árthach
% Scair 11,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
% Scair 22,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
% Scair 33,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
% Scair 45,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
% Scair 56,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Ráiteas Ioncaim fortheilgthe

LASTA FAST: RÁITEAS ioncam réamh-mheasta
 
 
# Bád Imscartha3061115213384
Sciar den mhargadh0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Díolacháin48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Costais Oibriúcháin-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Imeall Comhlán26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Dímheas-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Ioncam ó Ús164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Costais Úis-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Ioncam pretax18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Cánacha ioncaim-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Ioncam glan12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Dímheas777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Ioncam ó Ús-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Costais Úis2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Cánacha ioncaim5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Ioncam glan21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Clár Comhardaithe Réamh-mheasta

LASTA FAST: AN CLÁR COMHARDAITHE RÉAMH-MHEASTA
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Reatha
Seiceáil / Coigiltis8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Cuntais infhaighte481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
fardal91,000185,000348,000643,0001,157,000
Sócmhainní Reatha eile25,00025,00025,00025,00025,000
Iomlán na Sócmhainní Reatha8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Sócmhainní Seasta
Costas91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Sócmhainní Seasta Glan90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
IOMLÁN SÓCMHAINNÍ99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
DLITEANAIS & COTHROMAS
Dliteanais
Dliteanais Reatha
Cuntais Iníoctha220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Dliteanais Reatha Eile50,00050,00050,00050,00050,000
Iomlán na nDliteanas Reatha270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Dliteanais Fadtéarmacha81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Dliteanais Iomlána81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Cothromas
Stoc Coiteann500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Breise seo a íoctar i Caipitil4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Tuilleamh Coinnithe12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Cothromas iomlán17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
DLITEANAIS IOMLÁNA & COTHROMAS99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Sreabhadh Airgid Réamh-mheasta

LASTA FAST: SHREABHADH AIRGID réamh-mheasta
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
Ioncam glan12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Coigeartuithe a thabhairt chun réitigh Glanioncam
chun airgead tirim glan a chuireann oibríochtaí:
Athrú:
Cuntais infhaighte-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Cuntais Iníoctha220,325232,149417,612789,8111,422,368
Sócmhainní Reatha eile-25,000----
Dímheas777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
fardal-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Dliteanais Eile50,000----
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
GNÍOMHAÍOCHTAÍ INFHEISTÍOCHTA
Trealamh-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Glan-ar fáil ag Ghníomhaíochtaí Infheistíochta-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
GNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADÚ
Iasachtaí TEO90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
Paydowns TEO-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Ranníocaíochtaí Cothromas5,000,0003,000,0002,000,000--
Íocaíochtaí Díbhinne-----
Glan-ar fáil ag Gníomhaíochtaí Maoiniú86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Méadú glan airgid don tréimhse8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Airgead Tirim ag tús na tréimhse-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Airgead tirim ag deireadh na tréimhse8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Achoimre

* Ábhar ar iarraidh

* Ábhar ar iarraidh